مطالب مرتبط:

تغییر سیاست ها لازمه استقرار ثبات است

عملکرد منسجم و هماهنگ کشورهای منطقه باعث تامین صلح و ثبات و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد. به نقل از تلویزیون یک،...

مطالب اخیر