مطالب مرتبط:

مرزها بسته و بازار فلج می شود!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()،دوستی و دشمنی همواره دو سوی روابط میان پاکستان و افغانستان بوده است و با...

مطالب اخیر