مطالب مرتبط:

محمد اشرف غنی، حملات تروریستی بر حوزه های ششم و دوازدهم شهر کابل را تقبیح کرد

مطالب اخیر