مطالب مرتبط:

وزارت صحت عامه: وضعيت صحى بخش از ٢٠ زخمى رويداد ديروز وخيم است

کابل(پژواک، ١٢ حوت ٩٥): وزارت صحت عامه، وضعيت صحى ٢٠ تن از مجروحين حملات ديروز کابل وخيم خوانده است، در حملات ي...

مطالب اخیر