مطالب مرتبط:

50 ولسوالی کشور در بلاتکلیفی

پیام آفتاب: اداره ارگان‎های محل تائید می‎کند که پنجاه ولسوالی در کشور ولسوال نداشته یا توسط سرپرستان اداره می‎ش...

مطالب اخیر