مطالب مرتبط:

طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس توشیح شد

دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری اعلام کرد که طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به منظور توزیع شناسنامه های الکترونیک...

مطالب اخیر