مطالب مرتبط:

دولت افغانستان آمادگی قطع کمک های امریکا را داشته باشد

رولاغنی بانوی اول کشور هشدار داده است که دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا تاهنوز سیاست هایش را در قبال افغانستان ...

مطالب اخیر