مطالب مرتبط:

تویتر داکتر عبدالله هک شد

پایگاه رسمی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در تویتر هک شده است

مطالب اخیر