مطالب مرتبط:

نخستين چمن مصنوعي فوتبال در سطح ولايات در هرات ساخته مي شود

كار ساخت چمن مصنوعي استديوم فوتبال هرات به عنوان نخستين پروژه در نوع خود در سطح ولايات، روز ديگر به پايان مي رسد

مطالب اخیر