مطالب مرتبط:

۳۸ نیروی امنیتی از یک دورهٔ آموزشی در قول اردوی ۲۰۹ شاهین فارغ شدند

پیام آفتاب ۳۸ نفر از منسوبین نیروهای امنیتی پس از سپری کردن یک دورهٔ آموزشی کوتاه مدت در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال کشور سند فراغت بدست آورده‌اند

مطالب اخیر