مطالب مرتبط:

حصار بلند بی اعتمادی میان مردم و حکومت

سر مقاله در اسد مطابق با جولاي به مناسبت روز جهاني مبارزه با قاچاق انسان محافلي در داخل و خارج از کشور برگزار گرديد و آمارهاي تکاندهنده و جديدي نيز در مورد قاچاق انسان در سراسر جهان منتشر شد وزارت خارجة آمريکا

مطالب اخیر