مطالب مرتبط:

مرگ 25 عضو طالبان در حمله يك فروند پهباد در افغانستان

نيروهاي ارتش افغانستان اعلام كردند عضو طالبان در حمله يك فروند پهباد كشته شدند

مطالب اخیر