مطالب مرتبط:

تلفات نيروهاي افغان ۲۰درصد افزايش يافته است

قوماندان عمومي نيرو‌هاي بين‌المللي در افغانستان مي‌گويد شمار تلفات نيرو‌هاي امنيتي افغان در شش ماه اول سال ۲۰۱۶ افزايش يافته است

مطالب اخیر