مطالب مرتبط:

دو دختر ۱۱ و ۱۶ ساله در هرات هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفتند

مدیر عمومی شفاخانه حوزوی هرات می گوید که دو پسر جوان و دو دختر ۱۱ و ۱۶ ساله در داخل تکسی هدف گلوله قرار گرفته اند

مطالب اخیر