مطالب مرتبط:

برای رسیدن به عدالت و برابری حاضریم قربانی شویم

رهبر حزب عدالت و توسعه افغانستان گفت ما برای رسیدن به عدالت و برابری و مبارزه با تبعیض حاضریم که قربانی شویم و‌ خون‌هایمان ریخته شود‌، اما بی‌عدالتی و تبعیض را هرگز نمی‌پذیریم

مطالب اخیر