مطالب مرتبط:

وزارت مهاجرین افغانستان در وضعیت اضطراری قرار دارد

مقام‌های وزارت امور مهاجرین افغانستان اعلام کردند که این وزارت به دلیل بازگشت داوطلبانه مهاجران افغانستان در وضعیت اضطراری قرار دارد

مطالب اخیر