مطالب مرتبط:

چگونه افغانستانی ها می توانند فرزندان ناپدید شده ی شان را در مسیر اروپا جستجو کنند

صدها خانواده افغانستانی برای یافتن رد بستگان خود که در مسیر اروپا ناپدید شده‌اند، به جستجوی اینترنتی روی آورده‌اند صلیب سرخ سایتی را معرفی کرده که افغانستانی ها بتوانند به دنبال گمشدگان شان بگردند

مطالب اخیر