مطالب مرتبط:

حدود ۵۰۰۰ مرغ تخمی به خانواده های بی بضاعت فراه توزیع شد

برای ۲۴۵ خانواده کم بضاعت در ولایت فراه، مرغ تخمگذار توزیع شدمسئولیت اجرای این طرح خدماتی را اداره

مطالب اخیر