مطالب مرتبط:

دولت و تاکتیک عقب نشینی برای پیشرفت

سخنگوی وزات دفاع گفت نیروهای امنیتی تاکتیک نظامی جدیدی را در پیش گرفتند که هم از تلفات آنها جلوگیری می‌کند و هم به گروه‌های تروریستی تلفات سنگین وارد می‌کند او مدعی شد که نیروهای امنیتی عمدا از مناطق کم اهمیت عقب‌نشینی کرده‌اند

مطالب اخیر