مطالب مرتبط:

احمدزی: عوامل قاچاق انسان باید شناسایی و از بین برده شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نیاز است تا حکومت عوامل قاچاق انسان را شناسایی و از بین ببرد شمس الله احمدزی رئیس دفتر ساحوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت عوامل چون جنگ

مطالب اخیر