مطالب مرتبط:

نگرانی‌ها در مورد موجودیت قاچاق انسان در افغانستان

موسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است مسئولان این موسسه می گویند که افغانستان در سالروان میلادی بیش از همه با این چالش روبرو بوده و نیاز به توجه جد

مطالب اخیر