مطالب مرتبط:

متن قانون مظاهره، اعتصاب‌ها و اجتماعات با رسانه‌ها شریک گردید

وزارت عدلیه افغانستان متن قانون مظاهره، اعتصاب ها و اجتماعات را با رسانه ها شریک ساخت مسئولان این وزارت می گویند، هدف از این کار با خبر شدن مردم از قوانین مظاهره و اعتصاب ه

مطالب اخیر