مطالب مرتبط:

قرارداد اجرایی انتقال لین برق ۲۲۰ کیلو ولت از غزنی الی قندهار امضا شد

قرارداد اجرایی انتقال لین برق ۲۲۰ کیلیو ولت از غزنی الی قندهار میان شرکت برشنا و یک شرکت هندی به امضا رسید.

مطالب اخیر