مطالب مرتبط:

قرارداد انتقال برق ۲۲۰ کیلو ولت غزنی-کندهار با یک شرکت هندی امضا شد

افغانستان از پنجصد کیلو ولت برق وارداتی ترکمنستان دو صد و بیست ولت آن را به ولایت جنوبی کندهار می فرستد. حکومت ...

مطالب اخیر