مطالب مرتبط:

امضای قرار داد انتقال لین برق ۲۲۰ کیلو ولت، میان شرکت برشنا و کمپنی هندی درکابل

قرار داد انتقال لین برق ۲۲۰ کیلو ولت از غزنی به قندهار، با حضور رییس جمهور اشرف غنی، اراکن بلند پایه دولتی، وکل...

مطالب اخیر