مطالب مرتبط:

ماموریت سیاه

«مـامــوریـت سیـاه» فلــم جـدیــدی اسـت کـه در افغانستـان ساخته شده و مجتبی صبار در این فلم نقش مرکزی را بازی کرده است به گفته مجتبی صبار، این فلم در فستیوال بین‎المللی مادرید برای جایزه بهترین تصویربرداری و بهترین کارگردانی نیز نامزد شده است مجتبی صبار در مورد ماموریت سیاه که با هزینه حدود هزار یورو در افغانستان تهیه شده است، میگوید «این فلم با پول کم و با فداکاری زیاد اعضای تیم ساخته شده است، بسیاری از افراد دخیل در این فلم بدون حق‎الزحمه کار کرده‎اند»

مطالب اخیر