مطالب مرتبط:

حکومت در آوردن اصلاحات انتخاباتی جدی نیست

سازمان مدنی خط نو می‌گوید که حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات انتخاباتی تعهد و جدیت لازم به خرج نداده است

مطالب اخیر