مطالب مرتبط:

طالبان مسلح یک زن را در جوزجان تیر باران کردند

مقام های محلی ولایت جوزجان می گویند که طالبان مسلح یک زن ۲۲ ساله را در مسیر شاهراه شبرغان – درزاب تیرباران کرده است

مطالب اخیر