مطالب مرتبط:

استاديوم هرات پس از نصب چمن مصنوعي، افتتاح شد

استاديوم هرات پس از مجهز شدن به چمن مصنوعي، عصر روز گذشته با حضور مقام هاي كشور و محلي افتتاح و به بهره برداري رسيد

مطالب اخیر