مطالب مرتبط:

سطح پایین آگاهی درمورد “طلای سرخ”

در حــالی که زعــفـران افغــانسـتان به عــنوان مــرغــوب‎تــرین نــوع زعــفران در سطح دنیا شناخته شده است، اما در میان خانواده های افغان سطح استفاده از این گیاه که به طلای «سرخ» معروف است، بسیار کم است و همچنان بسیاری از مردم درمورد فواید آن چندان آگاهی ندارند با این حال، هستند زنــان فعــالی که در کنار توسعۀ کشت گیاه زعفران، در راستای بلند بردن آگاهی خانواده‎ها از فواید این گیاه و چگونــگی استــفادۀ آن کار می‎کنند

مطالب اخیر