مطالب مرتبط:

آغاز توزیع تذکره‌های برقی بدون آمدن تعدیل در قانون ثبت، احوال و نفوس

توزيع تذكره های برقی، روندی كه می تواند به صدها و حتا برای هزاران تن از واجدين شرايط كار فرصت شغلی ايجاد كند ‌نظر به اختلافات سياسی، قومی، مذهبی و موارد ديگر از اجرايی شدن باز مانده است

مطالب اخیر