مطالب مرتبط:

افزایش فعالیت سارقان وسایط نقلیه

در جریان سه ماه اول سال جاری نزدیک به عراده واسطه نقلیه، تنها از ولایت‎های هرات و فراه سرقت شده است ګفته میشود در برخی از موارد، وسایط نقلیه سرقت شده در هرات به منظور استفاده در حملات به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است

مطالب اخیر