مطالب مرتبط:

ممنوعيت¬ های اطلاعاتی نبايد مانع دسترسى مردم به معلومات حقيقی شود

کابل (پژواک، ٩ اسد ٩٥): کميسيون نظارت دسترسی به اطلاعات مى گويد اطلاعاتى که منافع ملی را تهديد نکند، بايد در اختيار مردم و رسانه ها قرارداده شود و استثناآت و ممنوعيت­ های اطلاعاتی نبايد مانع دسترسى مردم به اطلاعات حقيقی شود. دانش کروخيل رييس آژانس خبری پژواک و عضو کميسيون نظارت دسترسی به اطلاعات

مطالب اخیر