مطالب مرتبط:

غالب: تلاش می‌کنیم در بخش انرژی سرمایه گذاری شود

مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند، تلاش های این وزارت برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی در این کشور ادامه دارد امان الله غالب معاون بخش انرژی این وزارت امروز در صحب

مطالب اخیر