مطالب مرتبط:

هیچ گونه پدافند هوایی موثری در افغانستان وجود ندارد

کارشناس مسائل سیاسی افغانستان گفت هیچ گونه پدافند هوایی که بتواند فضای افغانستان را مصون نگه دارد، در این کشور وجود ندارد و تا زمانی که این کمبودها رفع نشود حضور نظامیان آمریکایی به عنوان یک قدرت بازدارنده در افغانستان مورد نیاز خواهد بود

مطالب اخیر