مطالب مرتبط:

وزارت دفاع ملی گزارش سیگار را رد کرد

وزارت دفاع ملی گزارش دفتر بازرس کل ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار مبنی بر تسلط دولت بر ۶۵ درصد خاک کشور را رد کرد

مطالب اخیر