مطالب مرتبط:

ولسوالی خانشین تا دو ساعت دیگر تصفیه می‌شود / اعزام نیروهای کماندو به خانشین

مسوولان در وزارت دفاع ملی می‌گویند که قطعات کماندو برای سرکوب طالبان به خانشین اعزام شده و این ولسوالی تا یک الی دو ساعت دیگر از وجود طالبان پاکسازی می‌شود

مطالب اخیر