مطالب مرتبط:

11 تن در دریای کوکچه بدخشان غرق شدند

یازده تن به شمول دو عضو خانواده والی بدخشان در دریا غرق شدند

مطالب اخیر