مطالب مرتبط:

131 ترمینال مسافربری در کشور ساخته می شود

بهره برداری از این ترمینال‌ها زمینه کار را برای حدود هزار نفر مساعد می‌سازد

مطالب اخیر