مطالب مرتبط:

۳۲۰ روستای کشور در معرض غرق شدن!

پیام آفتاب: مقامات وزارت انرژی و آب می‎گوید: در حال حاضر ۱۶ میلیارد مترمکعب آب در بند سرریز تاجکستان که یک بند ...

مطالب اخیر