مطالب مرتبط:

امریکا از پیوستن افغانستان در سازمان جهانی تجارت استقبال کرد

ایالات متحدۀ امریکا، از عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت یا WTO استقبال کرد سفارت امریکا در کابل با پخش خبرنامه‌ای این اقدام را یک دست آورد بزرگ و تاریخی برای افغانستان عنوان کرده است

مطالب اخیر