مطالب مرتبط:

فواید و زیان‌های پیوستن افغانستان به سازمان جهانی تجارت

افغانستان به روز جمعه رسماً به سازمان جهانی تجارت پیوست و یکصد و شصت و چهارمین عضو این سازمان شد افغانستان در بدل سود بردن از مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت، باید مقررات این سازمان را نیز عمل

مطالب اخیر