مطالب مرتبط:

رونی: قهرمان شدن در وجود مورینیو جاری است

وین رونی، مهاجم انگلیسی منچستر اذعان داشت که تمام بازیکنان منچستر زیر نظر مورینیو پیشرفت خواهند کرد

مطالب اخیر