مطالب مرتبط:

هنوز در شیندند کوکنار کشت می شود

مسوولان هرات از کاهش چشمگیر کشت کوکنار در هرات خبر می دهند و می گویند فقط در ولسوالی شیندند هنوز هم برخی به کشت کوکنار مشغول هستند

مطالب اخیر