مطالب مرتبط:

۳ جنرال پاکستانی و ۱۱ عضو شورای کویته در یک انفجار کشته شدند

انفجار در یک کمپ آموزشی طالبان در شهر کویته پاکستان یازده نفر را به کام مرگ برد در این انفجار چند افسر ارتش پاکستان، چند عضو شورای رهبری کویته و افراد طالبان زخمی شدند

مطالب اخیر