مطالب مرتبط:

استقبال امریکا از عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت

پس از اینکه افغانستان توانست عنوان ۱۶۴ مین عضو سازمان جهانی تجارت انتخاب شد، ایالات متحده امریکا از عضویت افغانستان در این سازمان استقبال کرد

مطالب اخیر