مطالب مرتبط:

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات پایان می‌یابد

برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات به زودی پایان می‌یابد و برنامه دیگری تحت نام میثاق شهروندی آغاز خواهد شد اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، می‌گوید قرار است در ماه اکتبر سال روان میلادی، نخستین مرحله‌ای این برنامه جدید در بیشتر از سه حصه‌ای ولسوالی‌ها و قریه‌های کشور آغاز شود

مطالب اخیر