مطالب مرتبط:

بیش از ۴۵ درصد زنان ولایت بامیان کشاورز هستند

شماری ازکشاورزان در بامیان می‌گویند که در چند سال اخیر، سهم زنان در کشت و برداشت فراورده‌ها در این ولایت روبه افزایش است

مطالب اخیر