مطالب مرتبط:

خون ها که پایمال شد حداقل خونبها بپردازید

در دیگر حملات تروریستی اعم از اختطاف و انفجار و انتحاری که تعدادی از شهروندان و هموطنان مجروح و معلول و کشته می شوند ارگ نشینان و چهره های شاخص آن قوم یا آن منطقه ضمن ابراز همدردی و غم شریکی لفظی به کمک مالی برای بازماندگان و داغدیگان و به نوعی دیه و تقاص قصور خود را می پردازند

مطالب اخیر