مطالب مرتبط:

سقوط ولسوالی خانشین هلمند به دست طالبان

ولسوالی خان شین ولایت هلمند در جنوب افغانستان به دست گروه طالبان سقوط کرده‌است

مطالب اخیر